Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 16. april 2018, kl. 19.00 - 21.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Dagsorden:

Ved sidste klubledermøde mandag d. 22. januar blev der nedsat en arbejdsgruppe med det mandat: "at  sammenfatte Østkredsens indstilling og vurdere, om der skulle være nogle brugbare elementer i forslag til nyt Divisionsreglement 2019".

Arbejdsgruppen har bestået af:

Rolf Andersen, Amager OK
Torkil Hansen, PI-København
Carl Aage Hald, FSK Orientering
Stig Andersen, Herlufsholm OK
Torben Seir, formand for Østkredsen

Arbejdsgruppen har holdt 2 møder og indstilling til ændringsforslag er udarbejdet, men kræver lige den sidste afpudsning. Den endelige indstilling udsendes til klubberne senest d. 6. april. 

Hent dagsordenen her: Dagsorden 

Arbejdsgruppen er nu klar. Hent resultatet her: Udkast til ændringsforslag til ny divionsturneringsform (i word format).

For at klubrepræsentanterne kan forberede sig bedst muligt kan nedenstående hentes:

Som aftalt har formanden for Stævne- og Reglementområdet Erik Nielsen udarbejdet et notat med de væsentligste input og beslutninger fra mødet.

Notatet med tilhørende bilag (deltagerliste og fremviste PowerPoint's) kan hentes her:
Notat ØK ekstraordinært klubledermøde 160418.pdf

Tilmelding: Via O-Service. 
Sidste tilmelding: Lørdag den 14. april 2018

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF