Nyheder

Efter et forår i Corona-krisens tegn er der nu et lys i mørket for konkurrencehungrende orienteringsløbere. Med de nye retningslinjer fra Stævne- og reglementsudvalget og sundhedsmyndighederne, planlægges der med en reel DM-weekend i Nordsjælland i sidste weekend af august måned med alle DM-klasser.

DMUL 2019 JUN

Snart skal vi juble over DM-medaljer igen (arkivfoto)

 Det har længe været planlagt, at Tisvilde Hegn OK skulle afholde DM Mellem i Aggebo Græsted Hegn lørdag den 29. august, mens det også har stået klart et stykke tid, at Midgårdsormen var aflyst. Da der jo heller ikke var DM Sprint i foråret, og den oprindelige arrangør, Aalborg OK, ikke havde mulighed for at finde en ny dato, er FIF Hillerød sprunget til og arrangerer nu DM Sprint i det østlige Hillerød søndag den 30. august - altså dagen efter DM Mellem. Tim Falck Weber lægger baner til DM Mellem og Mads K. Larsen til DM Sprint.

"Vi havde jo et nyt kort og et spændende område klar, da testløbsweekenden i starten af juni jo ikke blev til noget", fortæller stævneleder John Søndergaard fra FIF Hillerød. "Så da vi havde læst de nye retningslinjer, tænkte vi, at det skal prøves. Vi ved jo fra vores egne løbere, hvor meget de savner at komme ud og konkurrere igen, så selvom det ikke bliver et normalt stævne, så glæder vi os til at se løberne igen sidst i august."

Og normale DM-stævner er der i skrivende stund heller ikke meget, der tyder på, at det bliver. Arrangørerne planlægger efter, at afvikle løbene indenfor de rammer, som til den tid vil være gældende med hensyn til hvor mange deltagere der må være. Det kan derfor blive nødvendigt at dele såvel DM Mellem som DM Sprint op i mindre stævner for yngre og et for de lidt ældre - som arrangeres tidsmæssigt forskudt. 

De to stævner vil koordinere start- og målprocedurer, samt hvordan man lever op til retningslinjerne for stævneoverholdelse, således at deltagerne de to dage vil møde nogenlunde den samme fremgangsmåde. "Vi er rigtigt kede af, at vi ikke ser ud til at kunne  have en normal stævneplads med den sædvanlige gode stemning", fortæller stævneleder fra DM Mellem Svend Mortensen, "Men vi vil inden for rammerne skabe et så godt stævne som muligt - og så må vi håbe deltagerne kan have noget at det sædvanlige fællesskab, når de efterfølgende sammenligner vejvalg online." Som det fremgår bliver serviceniveauet noget lavere end normalt, eksempelvis er der ikke kiosk, børnebaner og væske ved de to stævner. Begge dage kan man tilmelde sig åbne baner før  løbet, men ikke på selve løbsdagen.

En af konsekvenserne af de nye retningslinjer er, at man som deltager skal forlade stævnet så snart alle løbere i bilen er i mål, så en normal præmieoverrækkelse kan desværre ikke afholdes. Deltagerne vil blive hyldet online og så håber arrangørerne på at kunne finde en senere lejlighed at uddele medaljer. Under alle omstændigheder, glæder arrangørerne sig til at tage imod deltagerne sidst i august.

Indbydelsen til DM Mellem ligger her og indbydelsen til DM sprint ligger her. Vær opmærksom på, at DM-Mellem indbydelsen i skrivende stund er den oprindelige version og at den vil blive opdateret efter Corona-reningslinjerne i den kommende tid. Begge indbydelser kan blive opdateret løbende som situationen udvikler sig. Alle deltagere opfordres  derfor til løbende at orientere sig på stævnernes hjemmesider.

Rasmus, som siden januar 2017 har været en del af eliteafdelingen i Aarhus stopper med udgangen af juni måned.

Rasmus har indtaget flere roller i eliteafdelingen, men primært som juniorlandstræner i perioden 2017 - 2019 samt haft ansvar for talentudvikling i 2019. Som juniorlandstræner spillede Rasmus især en stor rolle i at løfte det fysiske niveau hos vores juniorer, og han påvirkede kulturen i en positiv retning – både på landshold og i vores talentcentre.

I forbindelse med omlægningen af eliteafdelingen i februar 2020 tiltrådte Rasmus en ny stilling som assisterende landstræner. Rasmus var tiltænkt en stor rolle i forbindelse med planlægning og afvikling af træningslejre og mesterskaber i 2020, men coronapandemien har ændret sæsonplanerne for eliteafdelingen, og derfor har Rasmus valgt at stoppe nu, et par måneder før det ellers var planen.

Dansk Orienterings-Forbund vil gerne benytte lejligheden til at takke Rasmus for hans store indsats gennem årene - og vi ønsker ham det bedste fremover.

Tema loeb

Myndighedernes beslutninger vedrørende fase 3 af den gradvise genåbning af Danmark gør det nu muligt igen at gennemføre orienteringskonkurrencer, dog ikke uden en række ændringer i forhold til den måde, vores stævner hidtil har været afviklet på.

Stævne- og Reglementsudvalget har siden offentliggørelsen af fase 3 arbejdet intensivt med at udarbejde et sæt retningslinjer og guidelines til stævnearrangører, der efter SRU’s opfattelse overholder myndighedernes retningslinjer. Du kan finde retningslinjerne her.

Desværre har det ikke været muligt at få en generel godkendelse af DOF’s retningslinjer hos myndighederne. Det arbejdes der nu på med DIF’s hjælp.

Indtil denne foreligger, vil det være nødvendigt for stævnearrangører at få den lokale politimyndigheds godkendelse af retningslinjerne. Det springende punkt er forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer med flere end 30-50 personer til stede. Vi håber, at vi kan få godkendt vores fortolkning “intet sted og på intet tidspunkt er der flere end 30-50 til stede”.

SRU har endvidere udarbejdet et sæt anvisninger og anbefalinger til deltagere i orienteringsstævner. Du kan finde anvisningerne her.

Spørgsmål om fortolkninger af retningslinjerne rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OK Pan Aarhus, Randers OK samt Horsens OK meddeler, at de med baggrund i de forholdsregler, som er givet af myndighederne som følge af Covid-19 ikke ser det muligt at afvikle de 3 MTBO DM-løb i weekenden d. 12-14. juni 2020 på forsvarlig vis. De aflyser dermed afviklingen af alle løbene.
DE afvikler ikke DM til efteråret, da det ikke harmonerer med de respektive klubbers øvrige konkurrencer og adgang til terræner.Mt.
De har aftalt med Sydkredsen, som ellers stod for DM i 2021, at dette års DM i MTBO weekend afvikles dette i de samme terræner i 2021, og så kommer DM MTBO til Sydkredsen i 2022.

De 3 respektive skovområder fastholderes deres status som DM terræn og vil derfor fortsat være lukket for alle som skal deltage i DM MTBO i 2021, jf. reglerne for lukning af DM-terræn.

Ydeligere spørgsmål omkring aflysningen, bedes rettet til de 3 stævne ansvarlige
John Skovbjerg, OK Pan Aarhus
Kaj Jansson , Randers OK
Camilla Søgaard, Horsens OK

Kenneth Majkjær Mikkelsen

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 23. april besluttet en række besparelser som følge af coronasituationen og de manglende løbsindtægter.

En af besparelserne berører direktørstillingen i 2020. Efter gensidig aftale er det aftalt at Kenneth Majkjær Mikkelsen fratræder den 30. september 2020. HB vil efter sommerferien tage beslutning om en evt. genbesættelse af stillingen herunder definere dens indhold og normering.

Formand for DOF, Walther Rahbek, udtrykker stor beklagelse over at forbundet nu må sige farvel til vores direktør, som siden april 2017 har bestridt stillingen med stor dygtighed. Den akutte økonomiske situation i DOF og Kenneths ønske om at komme videre i sin karriere med nye udfordringer, har ført til at samarbejdet nu stopper til efteråret.

Vi ønsker ham alt mulig held og lykke fremover i den stilling som måtte følge efter.

På hovedbestyrelsens vegne

Walther Rahbek, formand

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF