Sydkredsens materiel ejes af foreningen Sydkredsens venner og udlejes fortrinsvis til brug ved orienteringsarrangementer i Sydkredsen.

Lejere, der ikke er medlem af Sydkredsen, og lejere, der ønsker at anvende materiellet til andet end orienteringsarrangementer, kan leje det efter aftale med den materialeansvarlige, som er 

Såfremt flere lejere ønsker at leje materiellet i samme tidsrum, har 1. bestiller forret til udstyret. Ved 2 arrangementer inden for samme weekend aftaler lejerne indbyrdes, om udstyret kan anvendes ved begge arrangementer. Orienteringsarrangementer har altid fortrinsret. Den materiaeansvarlige orienteres om aftalen.

Materiellet kan vederlagsfrit bruges til kurser, som arrangeres af kredsudvalget eller udvalg under kredsudvalget. F.eks. Sydkredsens U1 og U2 kurser.

Udstyret har hjemsted i Sydkredsens Trailerdepot: Kærhøgevej 13, Varde

Vil du hente bestillingsliste eller se en oversigt over det elektroniske udstyr i Sydkredsens trailer, så klik her

Afhentning og aflevering

Det påhviler lejeren, efter aftale med den materialeansvarlig, at afhente og aflevere traileren med udstyret i rengjort stand. Ved afleveringen skal der gøres opmærksom på fejl og mangler.

Afleveringen skal ske snarest efter arrangementets afvikling. Efter aftale med den materialeansvarlig kan udstyret overdrages til en anden lejer, der dermed overtager forpligtelserne omkring udstyret.

Overlevering: Når materiel overleveres fra arrangør til arrangør er det en forpligtelse for begge parter at sikre sig, at alt materiel er til stede og fungerer. Eventuelle mangler indberettes straks til den materialeansvarlig. Den afleverende klub er erstatningspligtig i forhold til nedenstående.

Priser

Sydkredsens kredsudvalg fastsætter hvert år i november lejeprisen for det kommende år.

Nu gældende priser:

For Start/Mål kuffert opkræves 175 kr. pr. kuffert.

For kuffert 1 - 5 opkræves 175 kr. pr. kuffert.

For kuffert 6 (online poster) opkræves 300 kr.

Emit-brikker: Kr. 6 pr. løb pr. brik der anvendes. Lejeren må opkræve 15 Kr. i leje pr. brik hos den enkelte deltager.

SI-brikker: 10 kr. pr. løb pr. brik. Lejeren må opkræve 15 Kr. i leje pr. brik hos den enkelte deltager. 

Den materialeansvarlig skal have oplysning om dato og antal kufferter og brikker for at kunne sende en regning.

Erstatning

Bortkommet eller beskadiget udstyr erstattes af lejeren med genanskaffelsesudgiften eller reparationsomkostningerne. På postenheder og startenheder nedsættes erstatningssummen ved genanskaffelse med 20 % pr. fuldendt leveår, således at udstyr på:

0 - 1 leveår erstattes med 100 %

1 - 2 leveår erstattes med 80 %

2 - 3 leveår erstattes med 60 %

Efter 3. leveår erstattes med 40 %

Bestyrelsen for Sydkredsens Venner.

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt