Mødekalender 2021

Klubledermøder 2022

17/1-2022 på Teams

Kredsudvalgsmøder 2022


Dagsordener og Referater

2022

Klubledermøder

17-01-2022
Foreløbig dagsorden
Dagsorden

Sydkredsens venner, dagsorden til generalforsamling
Sydkredsens venner, beretning 2021

Kredsudvalgsmøder

06-01-2022
Referat
Beretning for Sydkredsen 2021

2021

Klubledermøder

01-11-2021
Dagsorden
Referat
Bilag: Forretningsorden – Oktober 2021
Ekstra bilag: Reglement 2023 - Skovudvalget - DOF strategi 2022-2025

14-06-2021
Dagsorden
Referat

08-02-2021
Dagsorden, klubledermøde - Referat - Bilag: Per Egs oplæg
Beretning for Sydkredsen 2020
Dagsorden for generalforsamling i Foreningen Sydkredsens Venner - Referat
Beretning for Sydkredsens Venner 2020
Regnskab for Sydkredsens Venner 2020

Kredsudvalgsmøder

13-09-2021 Referat

Andet

06-10-2021 Møde om Sydkredsens teknik træning for voksne orienteringsløbere

2020

Klubledermøder

02-11-2020
Dagsorden, klubledermøde

08-06-2020
Dagsorden, klubledermøde
Referat, klubledermøde

03-02-2020
Dagsorden, klubledermøde   Beretning for Sydkredsen 2019
Dagsorden, Sydkredsens Venner   Beretning, Sydkredsens Venner   Regnskab, Sydkredsens Venner
Referat, klubledermøde
Referat, Sydkredsens Venner

Kredsudvalgsmøder

08-12-2020 Referat Bilag: a) Klub b) Børn & unge c) O-sporten tager ansvar d) Bevægelse hele livet e) Kompetencer og trivsel

14-09-2020 Referat

19-05-2020 Referat

06-01-2020 Referat

2019

Klubledermøder

28-10-2019  Dagsorden (NB: Version 2 af 4/10/2019)   Referat   Bilag: Plan 2025

3-6-2019  Dagsorden   Referat   Forretningsorden

4-2-2019   Referet fra klubledermøde      Referat fra generalforsamling i Sydkredsens venner  Billeder fra hædringer     Regnskab Sydkredsens venner    Sydkredsens venner beretning   Oplæg til fremtidig divisionsturnering    Beretning for Sydkredsen 2018    Forslag til vedtægtsændringer for Sydkredsens Venner  Sk Langtidskalender 2018-23    Terminsliste    Følgemail fra Per Eg til langtidskalender og teminsliste

Kredsudvalgsmøder

9-9-2019  Referat

29-4-2019   Referat

 

2018

Klubledermøder

5-11-2018   Dagsorden    Referat    Terminsliste    Oplæg om mini.maxi træning i Odense    Startafgifter ved.div. matcher

28-5-2018   Dagsorden   Referat   Status vedr. Sydkredsens materiel

5-2-2018  Referat klubledermøde   Tillæg til referat: Snabs kommentarer til oplæg om nyt reglement om divisionsturnering    Beretning Sydkredsen   Oplæg om TBU   Oplæg om nyt reglemen til divisionsturnering   Oplæg om løbsafgifter    Bilag om sprintcup   Følgemail til bilag om nyt reglement   Referat fra generalforsamling i Sydkredsens venner   Regnskab for Sydkredsens venner

Kredsudvalgsmøder

10-12-2018   Referat

25-9-2018  Referat

9-4-2018.  Referat

2017

Klubledermøder

30-1-2017.  Referat.   Kredsudvalgets beretning vedr. 2016     Oplæg til prisaftaler vedr. Sportident   Referat generalforsamling Sydkredsens venner     Beretning Sydkredsens venner    Regnskab Sydkredsens venner

29-5-2017.   Referat    Præsentation af Facebook for orienteringssporten    Bilag om Facebook for orienteringssporten    Folder om præcisionsorientering     Præsentation af Kenneth Majkjær Mikkelsen

 23-10-2017. Dagsorden   Referat   DOF's fokusmodel    

Kredsudvalgsmøder

24-4-2017.  Referat

12-9-2017  Referat

11-12-2017 Referat

 

bennikefadet

Bennike fadet er et evigt vandrende hædersbevis.

Fadet blev første gang uddelt af Egil Bennike ved hans 25 års jubilæum som formand for DOF Fyns kreds den 12. februar 1966. Egil Bennike bestemte, at fadet hvert år på kredsens repræsentantskabsmøde skulle uddeles til en fynsk leder indenfor orienteringsidrætten. Kredsbestyrelsen skulle foretage indstillingen og uddele fadet.

Ved sammenslutningen af sydjysk- og Fyns kreds i 1973 bestemte Egil Bennike, at fadet fremdeles skulle uddeles til en fynsk leder på kredsens repræsentantskabsmøde således, at de sidste 3 indehavere hvert år i fællesskab skulle udpege den nye indehaver af fadet.

Indehaveren af fadet sørger for gravering som betales af Sydkredsen.

Kilde: Følgebog til Bennike-fadet

2022

2022 Bennikefadet Soeren MikkelsenÅrets modtager hører til den heldigvis voksende race, hvor orienteringsengagementet er kommet gennem børnene.

Et barn skulle prøve at finde vej, og barnet blev sammen med mor så begejstret, at de blev ved. Far holdt sig lidt i baggrunden indtil videre. Men da det næste barn kunne starte, måtte far jo træde støttende til i familiens engagement.

Mor og børnene kunne finde ud af det, og det viste sig heldigvis, at heller ikke far for vild - i hvert fald ikke hver gang, og efterhånden gik det da nogenlunde stabilt for ham. Hermed er det så røbet, at årets modtager af Bennikefadet er af hankøn, - i lighed med 83% af modtagerne af denne hædersbevisning.

Da orienteringsvirussen først havde fået sit tag i ham, ville det ingen ende tage: Bestyrelsespost, først hjælper og derefter leder af ungdomsafdelingen, skovkontakt, korttegner, alt sammen i klubben. I klubsamarbejdet stod den især på Fyns Sprint Cup, og i kredsaktiviteter var det ungdomskurserne, der fik en hjælpende hånd.

Det siger sig selv, at hjælpsomhed er et af kendetegnene for modtageren, men også godt humør, organisationstalent, snakkesalighed og madlavningskunst er en del af ham.
Og derfor er det Søren Mikkelsen, OK Melfar, der skal have fadet i 2022.

Venlig hilsen
Morten Mølgaard, Hans Aage Hvalsøe Hansen, Annette Færing og Per Storm Hansen

2021

Bennikefadet 2021Årets modtager af Bennikefadet, er i år et par, som begge er særdeles aktive orienteringsløbere, og som deltager i mange løb rundt omkring i hele landet.
De er begge aktive i bestyrelsen for en af de fynske orienteringsklubber. Dels som næstformand, løbstilmelder og kørselskoordinator, når klubben skal til stævner rundt omkring i landet.

De er begge meget aktive, i klubbens mange arrangementer og når klubben arrangerer orienteringsløb. Var i 2019 banelægger og koordinator ved et af klubbens store arrangementer i Lohals på Langeland, hvor klubben både arrangerede sprintorientering i Lohals, Stafetorientering og Jysk/Fynsk mesterskaber i langdistance orientering. Tillige har de været banelægger og med afvikler af sydfynsk 5 daws i løbet af 2020.

Endvidere var … ….. …… vinder af klassen H65 ved Danmarksmesterskaberne i langdistance orientering 2020 i Åbenrå.

Vi har derfor fundet: Annette Færing og Per Storm Hansen, Svendborg orienteringsklub, som værdige modtagere af Bennikefadet 2021.

Med Venlig hilsen
Peter Knudsen, Morten Mølgaard Nielsen og Hans Aage Hvalsøe Hansen.

2020

Bennikefadet 2020 til Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforenings Orienteringsafdeling (FPI)

2020 Bennikefadet Carsten og HansÅrets modtager af Bennikefadet har været en del af Fynsk orientering i mere end 45 år, hvor det er blevet til rigtig mange forskellige ledende funktioner ved alle typer fynske arrangementer: Stævneleder, Stævnekontrollant, Banelægger, Banekontrol.

Ligeledes er vedkommende også synlig til de fælles fynske orienteringsløb, og må have betegnelsen af at være en dygtig orienteringsløber med flere DM-medaljer på sit cv.

Vedkommende har i mange år været leder for Fyns nok mindste orienterings klub, hvor han varetager mange af ovennævnte funktioner. Desuden administrative opgaver så som planlægning af klubbens aktiviteter, informationsmail, opfølgningsmails, kørselsfordeling, alt sammen så klubben fremstår med Fyns højeste serviceniveau.

Hans stille smil og positive tilgang til tingene er også et plus. Derfor en værdig modtager af Bennikefadet 2020.

Med Venlig Hilsen
Morten Mølgaard, Peter Knudsen, Inger Andersen og Hans Larsen.

2019

Årets prismodtager har været et særdeles aktivt medlem af Odense Orienteringsklub siden 2005.Niels Mlgaard med Bennikefadet 2019 330px
 
Modtageren er i dag den drivende kraft i Fyns 5 daws som stævneleder og ofte også banelægger på en af etaperne. Det er et arrangement, hvor der er styr på tingene og hvor deltagerantallet er støt stigende.
 
Modtagerne har i forbindelse med opstart af børneaktiviteter i OO gjort en meget stor indsats i forbindelse med søndagenes mini/maxi træning, en aktivitet, som er så succesfuld, at der nu er venteliste for nye deltagere.
 
Han har været stævnekontrollant i Faaborg og er engageret i afviklingen af U1 træningssamlingerne.
 
Han er flittig med opdateringer på Facebook, og deler gerne både historier og billeder
 
Han har fået sine kone Anne og 3 børn, Magnus, Mikkel og Nynne med i orienteringssporten.
 
Kort sagt. Et rigtig dejligt og engageret o-løbsmenneske.
 
Tag godt imod årets prismodtager, 

Morten Mølgaard Nielsen, Odense Orienteringsklub.
 
Med venlig hilsen
Steen, Hans, Inger og Peter.

2018

Bennikefadet tildeltes: Peter Knudsen – OK Melfar

Årets prismodtager, er hovedansvarlig for udviklingen af den store ungdomsafdeling, der præger prismodtagerens klub i øjeblikket. En gang om ugen samles omkring 40 ungdomsløbere til træning, hvor prismodtageren med sit træner team sørger for aktiviteter, der gør at det er sejt at gå rundt i byen med klubjakke på.

Samtidig betyder træningsformen, at rigtig mange forældre er aktive og melder sig ind i klubben.

Modtageren har været banelægger og organisator ved mange Fynbo Karuseller i de senere år, og ikke mindst skal det bemærkes at vedkommende ikke er bange for at give sig i kast med de store opgaver, som banelægger ved Påskeløb 2016. Også fremover har vedkommende opgaver af stor værdi ved "den fynske sprintcup".

Som samarbejdspartner i klubregi, er modtageren inspirerende og behagelig at være sammen med, tingene bliver udført samvittighedsfuldt, så det bliver en succes.

Vi ved ikke om det er fortrin eller ulempe, at han har 3 sønner der alle har udviklet stort talent for orienteringsløb.

2017

Bennikefadet er siden 1966 blevet uddelt til en fynsk leder inden for orientering, som har ydet en stor indsats for sin sport. Modtageren vælges af de 3 foregående års modtagere, og det er således Bjørn Christoffersen, Erik Damgaard og Steen Vestergaard, som har æren af at udvælge modtageren af Bennikefadet 2017.
Vi har ofte sagt om prismodtagere, at de var med fra begyndelsen. Om årets prismodtagere kan vi faktisk sige, at de var med før begyndelsen. De var nemlig med i en gruppe af mennesker, som i 1978 mente, at Faaborg OK skulle være en realitet.
Hans Larsen blev klubbens første formand og Inger Andersen kom i bestyrelsen. Hvor mange tillidsposter de senere har haft, er der vist ingen der har sty´r på. Det vi ved er, at de nu i snart 40 år har været indbegrebet af Faaborg Orienteringsklub.
Der har ikke været mange arrangementer i F O K, hvor Inger og Hans ikke har haft en funktion. Det være sig store som små. Stævneleder, banelægger, stævnepladsansvarlig, kiosk, korttegner osv. Ud over arrangementerne er de altid at finde i den aktive del af klubben, som får hverdagen til at fungere. De tilbyder altid deres hjælp til postudsætning og inddragelse ved træningerne, og de går ikke hjem før posterne er på plads i skabet, og gulvet er fejet. Det er også en selvfølge at Inger er klar ved den nødvendige oprydning, og en gang imellem hovedrengøring i køkkenet. Trænger viskestykkerne til at blive vasket, smutter de lige med hjem. Hans har brugt mange dage på, at fjerne brombær fra stævnepladser og brændenælder fra børnebanerne.
Kort sagt: De er bare her, der og alle vegne.
Rent sportsligt er det heller ikke så få medaljer de har løbet hjem til klubben.
På vegne af de sidste tre års modtagere.
Erik Damgaard

2016

Bennikefadet er siden 1966 blevet uddelt til en fynsk leder indenfor orientering, som har ydet en stor indsats for sin sport. Modtageren vælges af de 3 foregående års modtagere, og det er således Ole Balslev, Bjørn Christoffersen og undertegnede, som har æren af at udvælge modtageren af Bennikefadet 2016.

Årets modtager af Bennikefadet er en særdeles aktiv idrætsmand. Han har været aktiv indenfor orienteringssporten i mange år og medlem af Odense Orienteringsklub side 70-erne. Han begyndte faktisk sin o-karriere i Viborg.

Årets modtager er kendt for en utrolig energi og utrættelighed. Det mærkes både for dem han træner og arbejder sammen med.

Det er dog i det organisatoriske arbejde, hans evner kommer til udtryk, og her han bruger megen tid og energi.

Ingen, som har været med til at arrangere o-løb, vil have undgået at bemærke prismodtageren som en vigtig del, i et utal af såvel odenseanske som fælles fynske arrangementer, han optræder som stævneleder eller funktionsleder, finder officials, står for den praktiske opstilling af stævneplads, bygger en bro om nødvendigt.

Ingen kan vist mere være i tvivl om, at prismodtageren er Steen Vestergaard.

Kort sagt: Steen er her, der og alle vegne – har også tid til at være bestyrelsesmedlem i OO.

I tillæg til alt dette foregår det hele som regel med en smittende energi, latter og godt humør.

Det må også nævnes, at Steen øser af sin erfaring som underviser på DOF-akademiet

Som det nyeste er han også begyndt at cykle ”Vintercup”, med stor succes.

Med venlig hilsen 

Erik Damgaard, Faaborg Orienteringsklub

2022: Søren Mikkelsen, OK Melfar

2021: Annette Færing og Per Storm Hansen, Svendborg orienteringsklub

2020: Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforenings Orienteringsafdeling (FPI)

2019. Morten Mølgaard Nielsen, Odense Orienteringsklub.

2018. Peter Knudsen, OK Melfar

2017: Hans Larsen og Inger Andersen, Fåborg OK

2016: Steen Vestergaard, Odense OK

2015: Erik Damgaard, Fåborg OK

2014 Bjørn Christoffersen, Svendborg OK

2013: Ole Balslev, Odense OK

2012: Lisbeth Skovbjerg, Odense OK

2011: Helle og Thomas Sørensen, OK Melfar

2010: René Wilhardt, Svendborg OK

2009: Ethna Cavanagh og Søren Klingenberg fra Faaborg OK

2008: Jørgen Olesen fra OPI

2007: Jørgen Løvendahl Odense OK

2006: John Hansen Melfar

2005: Allan Grundsøe Odense OK

2004: Bent Mikkelsen Faaborg OK

2003: Anita Lunding Svendborg OK

2002: Tove Skovlyst Faaborg OK

2001: Ikke uddelt

2000: Ikke uddelt

1999: Svend Aage Jensen Odense OK

1998: Thomas Lindschouw Faaborg OK

1997: Knud Erik Thomsen Svendborg OK

1996: Carsten Lausten Odense OK

1995: Karl Andersen Faaborg OK

1994: Morten Lassen Faaborg OK

1993: Inger Andreasen OK Melfar

1992: Jens M. Ibsen Svendborg OK

1991: Grethe Jørgensen Faaborg OK

1990: Palle Møller Nielsen Odense OK

1989: Svend Johansen Svendborg OK

1988: Jørgen Voigt Arnsted Odense OK

1987: H. V. Jensen Odense OK

1986: Aksel Skovlyst Faaborg OK

1985: Sv Aage Andersen Odense OK

1984: Klaus Juel Madsen Odense OK

1983: Torben Rasmussen Odense OK

1982: Preben Larsen Faaborg OK

1981: Bent Poulsen Svendborg OK

1980: Gert Pedersen Odense OK

1979: Ivar Tang Svendborg OK

1978: Jørgen Stamp Odense OK

1977: Jens Bonnichsen OPI (Odense Politi’s I.f.)

1976: Poul V Rasmussen Odense OK

1975: Kaj Pedersen Odense OK

1974: Erik Hansen Odense OK

1973: Tove og Ole Møller OK Melfar

1972: Gravers Henriksen Odense OK

1971: Lars Jeppesen Odense OK

1970: Rich. Christensen F.D.F. Vestfyn

1969: Hans Andersen Odense OK

1968: Mogens Sand Svendborg OK

1967: Poul Madsen Odense OK

1966: Aage Dehlholm Svendborg OK

Æresplatten

 

Syskredsens Æresplatte er skænket af Sydkredsen i 1985.

Platten uddeles hvert år ved Sydkredsens repræsentantskabsmøde til en eller flere personer, som yder, eller har ydet en bemærkelsesværdig indsats til fordel for orienteringssporten. Tildelingsproceduren er så vidt vides ikke nedfældet, men følger statutten for ovenstående fad. Det vil sige at de tre seneste modtagere af fadet stikker hovederne sammen og indstiller årets modtager af hæderen.

2022

Ikke mange danske orienteringsløber er det forundt at have en side på Wikipedia!

Du startede som en 6-årig pige, og nu 27 år senere indstiller du din elite-karriere, som en ung kvinde.

Det er blevet til mange titler og udnævnelser, men pga. tidspres koger jeg det ned til det absolut væsentligste, hvilket stadig er VIRKELIG flot og suverænt sammenlignet med resten af O-Danmark

  • 19 senior DM-titler – i år 2009 vandt du det hele bortset fra Ultralang
  • 17 VM-medaljer – hvoraf 7 af fineste karat (guld)
  • 6 gange valgt som årets løber af Dansk Orienteringsløb Forbund

En lille anekdote fra Jønne (Jørn Andersen, HTF): ”Du vandt din første DM Guld i år 1999 i Brahetrolleborg i klassen D11-12. En anden deltager i klassen var Karen Ørsted (nu sangerinden MØ). Hende mødte du ved en senere lejlighed hos hendes Majestæt Dronning Margrethe, hvor I begge var inviteret til taffel”.

En anden lille anekdote er, at din far, - Steffen Alm - modtog selvsamme Æresplatte i år 2002 – dvs. for præcis 20 år siden.

Det er derfor med stor glæde, at vi videre giver Sydkredsens Æresplatte til verdensstjernen, Maja Alm fra HTF.

Med venlig hilsen
Finn Hove, Kate Nielsen og Rudolf Sørensen

2021

Rudolf Kate PlatteSydkredsens æresplatte uddeles i 2021 af: Karl Kristian Terkelsen, Finn Hove og Kate Nielsen.

Årets modtager af Sydkredsens æresplatte er en kendt person blandt klublederne i Sydkredsen, - og en person som har været med i O-sporten i mange år. Både som udøver og leder. Det er et menneske, som gerne giver sin mening til kende, og som ofte bidrager med nye idéer.

Årets modtager har gjort meget for Sydkredsens klubber og for løbere i egen klub, i kredsen og hele Danmark.

Modtageren er en habil orienteringsløber, der begyndte at løbe orienteringsløb for 20 år siden i den klub, som vedkommende stadig er medlem af. Denne person deler interessen for O-løb med sin husstand, som på et tidspunkt talte 2 voksne og 3 børn. Desværre har den ældste af børnene nu forladt Sydkredsen og meldt sig ind i OK PAN.

Modtageren har stor erfaring med afvikling af stævner, og har været leder på mange forskellige stævnefunktioner samt stævneleder ved både DM-sprint, DM-ultralang, Påskeløb, Midgårdsormen og et enkelt internationalt løb.

I egen klub har han været formand i 14 år, og klubbens bestyrelse og medlemmer sætter stor pris på hans arbejde. Det forlyder, at han er villig til genvalg, og at bestyrelsen håber på, at kunne beholde ham i mange år endnu.

Dagens modtager er også god til økonomi og regnskab, - og han har gennem flere år været bestyrelsesmedlem i foreningen Sydkredsens Venner, hvor han som kasserer myndigt sørger for, at vores fælles penge forvaltes fornuftigt.

I har nok allerede gættet, at modtageren af Sydkredsens æresplatte 2021 er Rudolf Sørensen, OK Esbjerg.

2020

Sydkredsens Æresplatte 2020 til Kate Nielsen, OK SNAB

2020 Sydkredsens aeresplatte Kate og FinnJeg har fået hjælp fra gode Snab-folk til at få et overblik over Kates meritter, - men Kate har været i Snab og i Sydkredens bestyrelse så længe, at hverken mine kilder eller jeg selv er helt sikre på vores hukommelse. Vi mener at Kate måske startede sin o-løbs karriere i Odense. Hun kom herefter til Esbjerg og i 1988 til Snab.

I Snab blev hun ret hurtig involveret i bestyrelsesarbejde og allerede fra 1989 var hun formand for arrangementsudvalget, senere har hun været formand for træningsudvalget og har også varetaget jobbet som kasserer indtil 2009, hvor hun startede i kredsarbejdet som sekretær. Vi er ikke sikre på hvornår hun blev formand for Kredsudvalget, men det var sandsynligvis i 2010 (JA). Og hun er heldigvis stadig formand.

Kate har en særlig forkærlighed for voksentræning og var en af de store drivkræfter, da Snab i 2002 gik med i DOF’s stort anlagte VKU-projekt. Kate fungerede både som assisterende projektleder og træner. Projektet var vendepunktet for Snab og satte gang i fornyet fremgang efter nogle år med stilstand/tilbagegang.
Kate har mange gange været leder af voksentræning og Find vej dag, og hun bidrager gerne når Snab er stævnearrangør hvor Kate især har varetaget jobbet som stævneleder og stævnekontrollant rigtig mange gange.

Men hun har også vundet medaljer, blandt andet i 2010 Sølv i D50 til DM sprint i Nyborg, i 2012 bronze i D40 i stafet og i 2015 sølv DM nat.

Det hører med i billedet, at hun utrætteligt og på en meget fin måde har ledet Sydkredsen selv om hendes opfordringer til hjælp med bemanding både af kredsbestyrelsen og til tillidshverv i DOF til tider er mødt med en lidt trykkende tavshed til klubledermøderne. Det hører også med i billedet, at Kate formår at kombinere orienteringsportens lidt nørdede krav til koncentration, fysik, overblik i pressede situationer og lyst til friluftsliv med en kunstners kreativitet og håndelag.

Så alt i alt: De 3 foregående års modtagere af æresplatten, Flemming Jørgensen OK Snab, K. K. Terkelsen OK Gorm og Finn Hove OK Syd er enige om, at Kate er en meget værdig modtager af Sydkredsens æresplatte.

 

2019 

Modtageren har været medlem af sin klub siden 1986, men var ikke en speciel aktiv orienteringsløber. Blev valgt ind i klubbens bestyrelse i 2009 som næstformand og blev i 2010 valgt til formand. Med sine ledererfaringer dels fra erhvervslivet og dels som frivillig spejderleder gik han energisk, målrettet og aktivt til jobbet som formand.

Han kom med et frisk syn på klubstruktur og samarbejder og på vurderingen af, hvor det gav merværdi at bruge kræfter i orienteringsidrætten.

Han medvirkede ved sammenlægningen af SOK, AAIG og OK Syd til OK Syd for at samle begrænsede kræfter i 3 klubbers bestyrelser til én mere slagkraftig bestyrelse.
finnhove aeresplatte2019
Tanken var at frigive kræfter til opgaver af mere udadrettet og udviklende karakter.
Han er i dag meget aktiv i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer og meget aktiv i ”Find i vej” projekter og i skoleorientering, hvor han tegner skolekort og underviser lærere og elever i både Aabenraa og Sønderborg kommuner samt arrangerer skoleorienteringsløb.

Nu hvor Skolernes Find vej dag er afløst af Skole-OL Orienteringsløb er han også gået aktivt ind i dette nye samarbejde.
Han har endvidere flere gange været leder af beregning eller stævneleder bl.a. ved DM for hold.
 
Sidst men ikke mindst skaffer han sponsorer og har gode kontakter til pressen skolerne og de 2 kommuner.
 
Årets modtager er lidt af et geni, når det gælder hjemmesider, og han har i mange år været kredsens webmaster, - og fortsætter med denne opgave.

Han har opbygget kredsens hjemmeside hele to gange. Først da kredsen havde egen side, og siden hen, da DOF fik ny hjemmeside og stillede krav om, at kredsenes sider blev en integreret del af DOF’s hjemmeside.

Han har fra 2015 til 2019 været repræsentant for Sydkredsen i DOF’s ”kommunikations område”. Her har han deltaget i bl.a. opbygning af DOF’s nye hjemmeside. 
 
Årets modtager er Finn Hove, OK Syd
 

2018

Årets modtager burde nok have fået æresplatten for længe siden. Han har været yderst aktiv på mange fronter gennem mange år, både i DOF og i egen klub.

Som træningsudvalgsformand i DOF indførte han i begyndelsen af halvfemserne en professionel tilgang til styringen af DOF's elitevirksomhed og fik på den baggrund etableret grundpillerne til det samarbejde med Team Danmark, som vi kender i dag. Dette med en struktureret og ambitiøs arbejdsindsats, som han også lykkedes at få andre engageret i. Senere blev han ansat som breddekonsulent og sportschef. Men han er stadig aktiv i DOF, idet han senest er gået ind i rollen som områdeformand for skoleudvalget.


Mindst lige så imponerende er hans bedrifter på hjemmebanen i klubben. Her har han en stor del af æren for at klubben råder over et af landets bedste klubhuse. Han har både bygget og skaffet penge. Nu er han formand for klubhusudvalget, men også for kommunikations- og eliteudvalget og medlem af bestyrelsen. Han var for nogle år siden initiativtager til opstarten af Team Vejle Orientering, som den dag i dag lever i bedste velgående, og hvor han selvfølgelig også stadig bidrager på flere måder.

Senest har han været initiativtager til en række skoleprojekter i Vejle Kommune.
Ikke nok med at alt det ovenfor nævnte - nej, nu er han også gået ind i stævneledelsen for det kommende verdensmesterskab i Trekantområdet. Det var godt, for her er der virkelig brug for hans energi og store erfaring.

Modtageren evner i den grad at sætte sig mål, gå efter dem og at nå dem. Han er altid velforberedt på trods af travlhed. En meget ambitiøs ildsjæl, der ikke giver op, men som også evner at gå dialogens vej. Han kan tage æren for mange af de landvindinger klubben, regionen og forbundet har opnået.

Årets modtager er Karl Kristian Terkelsen, OK Gorm.

2017

Modtageren af Sydkredsens Æresplatte 2017 er et godt forbillede for mange og man kan kendetegne ham med ordene: dygtig, grundig og ydmyg. En meget behagelig person at arbejde sammen med. Samtidig er han meget engageret i sporten og er bestemt en virkelig god ambassadør for vores sport.

Han har en lang elitebaggrund, hvor han altid har været med helt fremme, og som han på fornem vis har bragt elementer fra ind i det arbejde, han yder i dag.

Et arbejde der dækker over stor aktivitet til både store og små arrangementer. Blandt andet over banelægning og kontrollant, til både DM´er og VM´er, som han favner med stor dygtighed og meget grundighed. Succesfuldt ungdomsarbejde i klubregi og ungdomsarbejde i kredsregi som organisator med stort engagement og forhåndsarbejde især i forbindelse med U1-sommerlejre de sidste mange år. Samtidig er han også en af trænerne i TVO (Team Vejle Orientering).

Ikke mindst er han formand i sin klub, og gør også her et stort arbejde.

Han har altid holdt på, at rigtig o-løb er lange o-baner i skoven, men efter flere års skepsis, til dels, også taget sprintorientering til sig.

Kendt af mange som Langdistancernes Konge, Flemming Jørgensen

2016

"Modtageren af Sydkredsens Æresplatte i 2016 har igennem mange år været dybt engageret i orienteringssporten. Hun har ydet en stor indsats på mange områder til sportens fremme.

Hun har en lang elitebaggrund, som hun på fornem vis har bragt elementer fra ind i det arbejde, hun yder i dag. Et arbejde der dækker over korttegning, banelægning og ungdomsarbejde. I sit arbejde har hun evnet at undersøge og omfavne nye strømninger inden for sporten. 

Som person er hun afbalanceret, positiv og engageret. Hendes entusiasme for sporten i alle dens former er smittende, og hun er dermed en rigtig god ambassadør for sporten.

Det er derfor en glæde at kunne give Æresplatten videre til Marianne Lynge Krogh fra Kolding OK. "

2022: Maja Alm, HTF

2021: Rudolf Sørensen, OK Esbjerg

2020: Kate Nielsen, OK Snab

2019. Finn Hove, OK Syd

2018: Karl Kristian Terkelsen, OK Gorm.

2017: Flemming Jørgensen, OK Snab

2016: Marianne Lynge Krogh, Kolding OK

2015: Bent Petersen, AaIG

2014 Hans Jochumsen, Esbjerg OK

2013 Klaus Staugaard, Kolding OK

2012 Birger Jønsson, Sønderborg OK

2011 Jørn Andersen, HTF

2010 Per Eg, Kolding OK

2009 Grethe Buch, OK Gorm

2008 Henrik Nygaard Jensen, OK Snab

2007 Lars Grevang, Esbjerg OK

2006 Annette Sperling, Kolding OK

2005 Mogens Nielsen, OK West

2004 Mona Rasmussen, OK HTF

2003 Peer Kristensen, Kolding OK

2002 Steffen Alm, OK HTF

2001 Hans Frederiksen, IF Skrydstrup

2000 Ole Tornbo, OK SNAB

1999 Hans Nielsen, Hviding IF

1998 Eva & Michael Christensen, OK HTF

1997 Ellen & Paul Staugaard, Kolding OK

1996 Mogens Thomsen, AaIG

1995 Ingerlise Andersen, OK HTF

1994 Niels Møller Petersen, FROS

1993 Christen "Krøller" Laursen, Kolding OK

1992 Kim Rud, Kolding OK

1991 Poul Larsen/Louis Sørensen, OK Esbjerg

1990 Per Allan Pedersen, FROS

1989 Asta Pedersen/Jens Sørensen, OK West

1988 Birte Kjems/Knud Lindstrøm, Ribe OK

1987 Asta Terkelsen, OK Gorm

1986 Andreas Konring, OK Esbjerg

1985 N.P. Pedersen, Kolding OK

Terminslister

Opdatering 12-5-2018.  Følgemail   Langtidskalender 2018-23   Terminsliste 2018-19

Vejledninger om kortets kvalitet

Vejledning om valg af skove til DM

Guide for valg af DM terræn

Årshjul for Sydkredsens terminsliste

Terminer for dannelse af sydkredsens terminsliste samt løb på langtidsterminslisten. Klik her >>>

Kriterier for tildeling af løb på langtidsterminslisten

Klubledernes aftale om fordeling af store løb. Klik her >>>

Ansøgning om afholdelse af stævner

Tildeling af løb på langtidsterminslisten foregår efter de principper, som er beskrevet oven for. Hvis din klub ønsker at afholde et af disse løb eller ønsker et arrangement optaget i o-service, sendes en mail til Kredsens planudvalg v. Per Eg (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) med alle relevante oplysniner. 

Sydkredsens holdninger til afvikling af divisionsmatch og åbne løb

Klublederne har aftalt nogle vejledende anbefalinger til afvikling af B-løb. Oprindeligt blev de vedtaget i 2011, men blev revideret i juni 2014, januar 2016, maj 2018 og februar 2020.
Klik her >>>

Skygning

Regler for skygning af børn til divisonsløb. Klik her>>>

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF