Når du deltager i orientering, skal du finde vej ved hjælp af et kort. Et kompas kan også hjælpe dig.

Deltager du i orientering som konkurrenceidræt gælder det om at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Er rækkefølgen angivet skal denne følges.

På kortet er posterne indtegnet med violet banefarve. Start, mål, og poster, udgør en bane.

I terrænet er hver post markeret med en orange/hvid skærm. Skærmen er monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kodenummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post du har fundet. På hver post er der monteret en postenhed. Den skal du berøre eller "klikke" med en elektroniske "brik", som du medbringer.

Ved få mindre stævner og ved mange træningsløb kan det elektroniske kontrolkort og den elektroniske postenhed være erstattet af en stiftklemme og et konventionelt kontrolkort. Et sådant kontrolkort, skal du "klippe" ved hver post i den rubrik, der har det rigtige postnummer. Når du klipper med stiftklemmen, efterlader den et lille mønster af huller i dit kontrolkort.

Kortlæsning

2006 19

Kortet gør det muligt for dig at "se" frem i terrænet. Du kan umiddelbart fra kortet aflæse, hvordan stier, veje, hegn og grøfter forløber, krydser hinanden eller løber sammen. Det er ikke svært at læse sådanne ledelinier og at bruge kryds og sammenløb som sikre opfang. Kortet viser dig også terrænets form og fremkommelighed.

Posterne er altid placeret ved tydelige punkter i terrænet. Det er eksempelvis der, hvor ledelinier mødes eller hvor terrængenstande udgør et let genkendeligt fikspunkt. Det kan være en stor sten, en lille mose, en høj eller en slugt.

Kortlæsningen er det vigtigste hjælpemiddel i orientering. Vi kan med god ret sige, at det er her sjælen i sporten ligger gemt.

At kunne læse sit kort og dermed "se" frem i terrænet, giver dig muligheder for at planlægge et vejvalg. Afgørende er det, at du finder det korteste eller måske det sikreste vejvalg. Kunsten er at du formår at afkode kortets mange oplysninger og ud fra din erfaring og fysiske styrke tager de rigtige vejvalg.

Kompasset spiller ikke en hovedrolle i et dansk terræn. Det gør kortet, som af de bedste landsholdsløbere foldes, håndteres og læses i fuldt løb.

 

Orienteringskort

2006 7

De særlige orienteringskort er blandt de mest detaljerede kort, der fremstilles i Danmark. Det er de lokale orienteringsklubber og deres medlemmer, der står for fremstillingen. Dette sker under kontrol af forbundets frivillige kortkonsulenter. Grundmaterialerne er først og fremmest de eksisterede kort over området og luftfotos, samt som det nyeste laserscannede højdekurver.

Orienteringskort tegnes efter en international kortnorm. Det sikrer at kort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes og hvilke signaturer, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt for dig at læse og forstå et orienteringskort uanset, hvor i verden du deltager i orientering.

Kort til orientering er normalt fremstillet i målestoksforhold 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 mm målt på kortet er 10 henholdsvis 15 meter i terrænet.

Til særlige discipliner som eksempelvis sprint benyttes kort i målestok 1:4.000 eller 1:5.000.

Kortene udgives og administreres af klubberne efter aftale med korttegnerne. En oversigt over, hvilke orienteringskort der er til salg, kan du se via: www.o-service.dk -> Kort & Skov.

Orienteringskort er beskyttet af lov om ophavsret og må derfor ikke kopieres. Det er muligt at får tilladelse til kopiering ved at kontakte den klub der udgiver kortet.

Et orienteringskort er bedst, når de trykkes i offset eller printes direkte fra filen i farver på en god laserprinter. Et kort kan typisk købes for kr. 10-15 pr. stk. Prisen er afhængig af størrelse, trykketeknik og alder.

Sporten

2006 13Orientering er en idrætsgren med tilbud til alle aldersgrupper.

Deltagerne er inddelt i klasser efter deres alder og køn. Der er således klasser for børn fra førskolealderen til deltagere over 80 år. Du vil således altid kunne deltage i en konkurrence med andre på samme tekniske og fysiske niveau som dig selv. Stævneplads og løbsområdet er fælles for alle, hvilket gør orientering til en oplagt familiesport.

Orientering er i Danmark organiseret af Dansk Orienterings-Forbund, der forkortes DOF.

DOF er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) Under DOF er der knap 90 klubber med lidt over 6.000 aktive medlemmer. Ud af de 90 klubber er der knap 60 orienteringsklubber, som udbyder åbne stævner med tilbud om konkurrencer.

DOF er klubbernes fælles repræsentation i Danmark og internationalt. Som medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Friluftsrådet samt medlem af det nordiske samarbejde NORD og International Orienteering Federation (IOF) bidrager DOF til udvikling af friluftslivet og orienteringsidrætten.

DOF er også klubbernes fælles serviceorgan. Forbundet driver i samarbejde med Team Danmark det danske landshold. Forbundet står også for talentudvikling, træneruddannelse og giver bredden tilbud om uddannelse, børne- og ungdomsarbejde samt konsulenttjeneste.

Forbundet udgiver bladet, orienteringsløb.dk (O-posten), der udkommer 4 gange årligt, samt en dagligt opdateret hjemmeside: www.do-f-dk .

DOF og klubberne har et tæt samarbejde med skovmyndigheder og skovejere på alle planer. Det sker i bestræbelserne for at planlægge og koordinere aktiviteterne bedst muligt af hensyn til naturen og andre brugere.

Landsholdet

2006 11

Dansk orientering er i verdensklasse, og seniorlandsholdet har ved VM i 2014, 2015 og 2016 vundet i alt 13 medaljer. Vi er af Team Danmark (TD) indplaceret som et verdensklasseforbund.

I 2006 var Danmark vært for Verdensmesterskaberne i orientering (VM) med Århus som værtsby. Her tog Claus Bloch fra PAN Århus, bronzemedalje (billedet).

Det danske landshold er blandt de bedste i verden og konkurrerer med andre verdensklassenationer som Sverige, Norge, Finland, Rusland og Schweiz.

Også i den nyeste disciplin mountainbike orientering, forkortet MTB-O, er Danmark langt fremme internationalt. I 2007 tog herrene både guld, sølv og bronze ved EM og VM.

Internationalt afholdes der i regi af IOF - Verdensmesterskaber, der forkortes VM eller WOC ud fra den engelske betegnelse: World Orienteering Championship og Europamesterskab, der forkortes EM eller EOC.

I regi af det nordiske samarbejde: NORD afholdes der hvert andet år de åbne Nordiske Mesterskaber (NOC), mens DOF står for afvikling af Danmarks- og Forbundsmesterskaber, (DM og FM). DOF udskriver forbundsmesterskaber i de fleste discipliner og aldersklasser.

Bredden

2006 6

Også bredden kan lide at konkurrere.

I Danmark arrangeres der årligt knap 150 åbne stævner, der optages på forbundets stævnekalender. Disse stævner er åbne for alle medlemmer af klubber under DOF. Men du behøver ikke at have licens eller medlemskab for at prøve orientering. Stævnekalenderen er tilgængelig på Internettet via forbundets officielle hjemmeside: www.do-f.dk

De fleste konkurrencer foregår med individuel start. Men stor charme knytter sig især til stafetstævner og divisionsmatcher, der indgår i den landsdækkende Danmarksturnering. Her deltager klubben som et hold.

Tilmelding til løb og stævner sker lettest og billigst via Internettet på: www.o-service.dk. Adgang til tilmeldinger via O-service kræver medlemskab af en orienteringsklub. Du får et password som gør dig i stand til at udnytte alle de spændende funktioner.

De åbne stævner afvikles normalt med første start kl. 10 om søndagen eller lørdag kl. 13.00. Ønsker du mere permanent at deltage i disse konkurrencer er det nødvendigt at du bliver medlem af en klub under Dansk Orienterings-Forbund.

For ikke-medlemmer og nye medlemmer, der ønsker at prøve orientering, er der ved de fleste stævner mulighed for at købe en start i en åben klasse på stævnedagen uden forhåndstilmelding. Det koster nok lidt ekstra, og der kan være kø eller udsolgt i den klasse, der passer dig bedst. Så det er både bedst og billigst, hvis du forhåndstilmelder dig.

Udover de åbne stævner tilbyder klubberne året rundt en række træninger eller træningsløb i de lokale skove. Disse er billige eller gratis at deltage i for klubbens medlemmer. For børne- og ungdomsløbere arrangeres der i de største klubber fast træning 1-2 gange om ugen og på tværes af klubberne åbne "børnekarusseller", samt i regi af forbundet en lang række kurser og lejre i ind- og udland.

Sværhedsgrader

2006 8

Orientering er en enkel men teknisk betonet idræt. Netop det tekniske er den største fascination og samtidig den største udfordring ved sporten.

For at sikre en fair balance imellem fysisk styrke og orienteringsteknisk kunnen, er der opstillet et regelsæt med sværhedsgrader. Udfordringen på en orienteringsbane udtrykkes således dels ved banens længde målt i luftlinie, men også ved den farvekode, der tildeles og som fortæller om banens sværhedsgrad.

Farvekoderne er:            

Grøn  Begynder 
 Hvid Let
 Gul  Mellemsvær
 Sort  Svær

 Som begynder bør du ikke tage en for svær og lang bane. Selvom din fysiske træning er til at løbe maraton, er sværhedsgraden i orientering afgørende for din personlige succes. Vælg en bane med passende sværhedsgrad og læg selv lidt løbetræning i skoven oveni, hvis du synes at turen var for kort.

En hjælp kan det være at løbe flere sammen eller at få en skygge med. En skygge er en mere erfaren løber, der passivt følger dig og dermed skaber tryghed. Efter løbet er en "eftersnak", hvor banen drøftet med skyggen eller konkurrenterne, altid en god ide. Orientering er i høj grad en idræt der bygger på erfaring.

Discipliner

2006 4

Der findes følgende konkurrencediscipliner under IOF og DOF.

Lang
Orientering med normal banelængde for alle aldersgrupper. Her dyster eksempelvis drenge i alderen -16 år på en baneder er 7,0 - 8,0 km. Banen skal være varieret og stille krav om brug af flere forskellige typer af orienteringsteknik. Denne disciplin nævnes først, da den af orienteringsløbere bliver anset for at være den "klassiske" distance.

Der afvikles WOC, EOC, NOC og DM samt FM i disciplinen.

Mellem
Orientering på en kortere distance af Lang. Banen skal være orienteringsteknisk krævende med mange poster og retningsskift.

Der afvikles WOC, EOC, NOC og DM samt FM i mellemdistance.

Sprint
Sprint er orientering, der afvikles i byer, parker eller bynær skov. Banen er intensiv på bare 1.9 - 2,1 km med mange poster, modløb og retningsskift. Kortet til disse konkurrencer er i stor målestok på 1:4.000-1:5.000, og med lidt særlige signaturer.

Der afvikles WOC, EOC, NOC og DM samt FM for eliten og udvalgte breddeklasser i disciplinen.

Stafet
Orientering med 2-10 deltagere pr. hold. Stafet har samlet start, men banerne har indlagte "gaflinger", der sikre at du ikke bare kan følge med de andre. Disse gaflinger udlignes over de forskellige ture, så alle hold i mål har løbet præcis lige langt og har haft de samme poster og delstræk, men ikke nødvendigvis på samme tid. Der er samlet start, så første hold i mål er vinder.

Der afvikles WOC, EOC, NOC og DM samt FM for eliten og udvalgte breddeklasser i disciplinen.

Ultralang
Orientering med en vindertid lidt over en maraton. Der lægges vægt på lange stræk og få poster, så vejvalgene og udholdenhed bliver det udslagsgivende. Der kan være samlet eller individuel start.

Der afvikles DM og FM i disciplinen.

Nat
Natorientering bliver afviklet efter mørkets frembrud. Deltagerne anvender under løbet pandelamper. Posterne er i skoven markeret med refleks.

Der afvikles DM og FM i disciplinen.

Hold
Forbundet afvikler hvert år en landsdækkende Danmarksturnering for klubhold. Via et pointsystem bliver de indbyrdes divisionsmatcher mellem holdene afgjort. Divisionsmatcherne er lagt ind i de regionale stævner, hvor 4 klubber fra samme en kreds indbyrdes mødes og kæmper om løbs- og matchpoint.

Danmarksturneringen er meget populær og afsluttes med slutrunder, der afgør op- og medrykning samt en finalerunde, der afgør DM hold. I finalen deltagelse de 2 bedst placerede klubhold fra hver af de 3 kredse,

Der afvikles DM i disciplinen.

MTB-O

2006 20Orientering på cykel. Mountainbike orientering er en forholdsvis ny disciplin i Danmark. Disciplinen har længe været på programmet for IOF og er nu organiseret i Danmark under DOF. Deltagerne skal følge sti og vej. Cyklen må ikke forlades under konkurrencen.

På styret af cyklen er der monteret en kortholder.. Dem gør det muligt at vende kortet rigtigt og læse det, imens du cykler.

Til MTB-O bruges kortet i 1:15.000 eller 1:20.000. Der benyttes en særlig kortnorm, hvor de for MTB-O vigtige detaljer er fremhævet. Distancerne i MTB-O varierer fra ca. 10 - 30 km. Der arrangeres mellem 8 og 10 stævner i Danmark årligt.

Der afvikles WOC, EOC og FM i disciplinen.

Trail-O
Trail orientering, der på dansk også kaldes præcisionsorientering, dyrkes i Danmark hovedsageligt af personer med fysiske handicap.

En rute på veje og store stier følges rundt i skoven. På ruten stopper deltageren ved afmærkede kontrolpunkter. Ved hvert kontrolpunkt er der synligt inde i terrænet opsat flere poster. Det er her opgaven ud fra kortet at udpege, hvilken af postafmærkningerne i terrænet, der er den rigtige. På enkelte poster har tiden, der bruges på at løse opgaven, betydning. Læs mere her www.trail-o.dk

Der afvikles WOC i disciplinen.

Etapeløb
Et etapeløb er en konkurrence, hvor tiderne sammentælles over flere dage og udgør en klassement. Konkurrence afsluttes den sidste dag med jagtstart, hvor den førende deltager i klassen starter først. De følgende deltagere starter i placeringsrækkefølge og med en forsinkelse, der er afpasset efter den tid de har opnået efter de første etaper. Første deltager i mål er vinder.

Der afholdes ikke mesterskaber i disciplinen, men hvert år er der store nationale og internationale begivenheder efter dette koncept. Mest kendt er O-ringen i Sverige, der samler mere end 10.000 deltagere hvert år. I Danmark er Spring Cup og Påskeløbene med ca. 2.000 deltagere de største arrangementer.

Orientering andre steder

2006 16

Det at finde vej er en almen kundskab, som alle børn, unge og voksne bør blive fortrolige med. Vi kommer alle ud for situationer, hvor det er nødvendigt kunne læse et kort. Det gælder i en storby på ferie, på landevejen i bilen eller til fods i naturen. At kunne læse et kort og finde vej er lige så vigtigt for din tryghed og sikkerhed, som det er at kunne svømme.

DOF arbejder derfor tæt sammen med andre, der bruger orientering som en sund aktivitet. Det gælder først og fremmest: Dansk Skoleidræt, Forsvaret, Politiet, spejdere og FDF'ere. Ligeledes bruges kortlæsning og kompasbrug som vigtige kundskaber i nye "sportsgrene", som adventuresport, O-biatlon, skiorientering og geocaching.

Den tekniske udvikling går stærkt på det navigationstekniske område.

DOF har i mere end 50 år være med helt fremme i denne udvikling. Når kombinationen af natur, fysisk udfordring og kortmateriale er til stede, finder du DOF i forreste linie. Kun fantasien sætter grænser for fremtidens leg med "kort og kompas".

Hvorfor ikke prøve?

Har du fået lyst til at prøve at orientering, kan du trygt henvende dig til den nærmeste orienteringsklub. Du vil hurtigt opdage at det det er en spændende sport med hjælpsomme mennesker, og verdens smukkeste idrætsplads. Du kan finde en oversigt over klubber i Danmark her.

Velkommen og god fornøjelse.

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD