Når du deltager i orienteringsløb, skal du finde vej ved hjælp af et kort. Et kompas kan også hjælpe dig.

Deltager du i orientering som konkurrenceidræt gælder det om at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Er rækkefølgen angivet, skal denne følges.

På kortet er posterne indtegnet med violet banefarve. Start, poster og mål, udgør en bane.

I terrænet er hver post markeret med en orange og hvid skærm. Skærmen er oftest monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kontrolnummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post du har fundet. Til konkurrencer, hvor der bruges tidtagning, er der på hver post monteret en elektronisk postenhed. Den skal du berøre eller "klippe" med en elektroniske "brik", som du medbringer.

Ved træningsløb er der sjældent tidtagning, men her hænger postskærme blot i skoven, og skal berøres som kvittering for at posten er fundet.

Hvorfor ikke prøve?

Har du fået lyst til at prøve at orientering, kan du trygt henvende dig til den nærmeste orienteringsklub. Du vil hurtigt opdage at det det er en spændende sport med hjælpsomme mennesker, og verdens smukkeste idrætsplads. Du kan finde en oversigt over klubber i Danmark her.

 

Sporten

Orienteringsløb er en idrætsgren med tilbud til alle aldersgrupper, i klubber i hele Danmark. Der tilbydes ugentlige klubtræninger i de fleste klubber, ofte inddelt efter aldersgrupper helt ned til 3-4 år. Derudover arrangeres der en lang række løb hen over året, hvor alle er velkomne til at deltage. 

Deltagerne til orienteringsløb, er inddelt i klasser efter deres alder og køn. Der er klasser for børn fra førskolealderen, til deltagere over 80 år. Der findes også forskellige sværhedsgrader i forhold til den orienteringstekniske del, så udfordringen kan tilpasses det niveau løberen er på. Er du ny i sporten, følger ruterne stier og veje. Du vil ofte kunne deltage i et løb, hvor du løber mod andre, på samme tekniske og fysiske niveau som dig selv. Stævneplads og område, hvor løbet foregår, er fælles for alle, hvilket gør orienteringsløb til en oplagt familiesport.


Både børn og voksne kan løbe orienteringsløb, og i de fleste klubber, er træningen tilpasset niveau og alderstrin. Foto: Camilla Bevensee

I Danmark arrangeres der årligt knap 150 åbne stævner, der optages på forbundets stævnekalender. Disse stævner er åbne for alle medlemmer af klubber under Dansk Orienterings-Forbund. Du behøver ikke at have licens eller medlemskab for at prøve orienteringsløb. Stævnekalenderen er tilgængelig her: www.do-f.dk/stævnekalender.

De fleste konkurrencer foregår med individuel start. Tilmelding til løb og stævner sker lettest og billigst via o-service, der kræver medlemskab af en orienteringsklub. Du får et login af din klubadministrator.

For ikke-medlemmer og nye medlemmer, der ønsker at prøve orientering, er der ved de fleste stævner mulighed for at købe en start i en åben klasse på stævnedagen, uden forhåndstilmelding.

Der findes flere grene af orienteringssporten, herunder Mountainbikeorientering (MTBO) og Præcisionsorientering (PræO).


Camilla Søgaard er en af de mest vindende danske MTBO-ryttere nogensinde. Foto: Nina Hoffmann

Forbundet

Orienteringsløb er i Danmark organiseret af Dansk Orienterings-Forbund, der forkortes DOF.

DOF er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Under DOF er der knap 70 klubber med lidt over 7000 aktive medlemmer. 

DOF er klubbernes fælles repræsentation i Danmark og internationalt. Som medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Friluftsrådet, samt medlem af det nordiske samarbejde NORD og det internationale forbund, International Orienteering Federation (IOF), bidrager DOF til udviklingen af friluftslivet og orienteringssporten.

DOF er også klubbernes fælles serviceorgan. Forbundet driver i samarbejde med Team Danmark det danske landshold i orienteringsløb, med fem ansatte landstrænere og en sportschef. Forbundet står også for talentudvikling, træneruddannelser og klubudvikling.

Forbundet udgiver magasinet Orientering, der udkommer 4 gange årligt, og kommunikerer derudover aktivt på flere platforme.

DOF og klubberne har et tæt samarbejde med skovmyndigheder og skovejere på alle planer. Det sker i bestræbelserne for at planlægge og koordinere aktiviteterne bedst muligt af hensyn til naturen og andre brugere.

Der afvikles hvert år danske mesterskaber på en række distancer, hvor alle medlemmer af en dansk orienteringsklub under Dansk Orienterings-Forbund kan deltage.


Det danske hold til VM i Trekantområdet i juli 2022. Foto: Jeppe Ruud

Landsholdet

Det danske landshold i orienteringsløb har i mange år været et af verdens bedste. Der har været et generationsskifte, efter at den mest vindende danske orienteringsløber nogensinde, Maja Alm, stoppede karrieren i 2021, og der arbejdes nu med en større gruppe talentfulde unge løbere. Alle VM-, EM og World Cup-medaljer gennem tiderne, kan ses her.

Dansk Orienterings-Forbund har et tæt samarbejde med eliteorganisationen Team Danmark, med mål om medaljer og top-8 resultater til internationale mesterskaber.

Danmark har igennem tiden været vært for en lang række internationale mesterskaber, herunder VM, senest i 2022, hvor det første verdensmesterskab i sprintorientering, blev afholdt i Trekantområdet. 

Landsholdet i MTBO har de seneste år taget en lang række medaljer til VM og EM. Læs mere om MTBO her.

Orienteringskort

De særlige orienteringskort er blandt de mest detaljerede kort, der fremstilles i Danmark. Det er de lokale orienteringsklubber og deres medlemmer, der står for fremstillingen. Dette sker under kontrol af forbundets frivillige kortkonsulenter. Grundmaterialerne er først og fremmest de eksisterede kort over området og luftfotos, samt laserscannede højdekurver og autogenerede digitale kort.

Orienteringskort tegnes efter en international kortnorm, et sæt regler for korttegningen. Det sikrer at kort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes og hvilke signaturer, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt for dig at læse og forstå et orienteringskort uanset hvor i verden du deltager i orientering.

Kort til orientering fås normalt i målestoksforhold 1:7.500, 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 cm målt på kortet er henholdsvis 75, 100 eller 150 meter i terrænet.

Til særlige discipliner som eksempelvis sprint benyttes kort i målestok 1:3.000 eller 1:4.000.

Kortene udgives og administreres af klubberne efter aftale med korttegnerne. Orienteringskort er beskyttet af lov om ophavsret og må derfor ikke kopieres. Det er muligt at få tilladelse til kopiering ved at kontakte den klub der ejer kortet, og prisen for brug aftales med klubben.

Kortlæsning

2006 19

Kortet gør det muligt for dig at "se" frem i terrænet. Du kan aflæse af kortet, hvordan stier, veje, hegn og grøfter forløber, krydser hinanden eller løber sammen. Man kan bruge sådanne ledelinier, og kryds og sammenløb af dem, som sikre punkter, der kan fortælle én hvor man er. Kortet viser dig også terrænets form og fremkommelighed.

Posterne er altid placeret ved tydelige punkter i terrænet. Det er eksempelvis der, hvor ledelinier mødes eller hvor terrængenstande udgør et let genkendeligt punkt i terrænet. Det kan være en stor sten, en lille mose, en høj eller en mark.

Kortlæsningen er det vigtigste hjælpemiddel i orienteringsløb. At kunne læse sit kort og dermed "se" frem i terrænet, giver dig muligheder for at planlægge et vejvalg, altså hvilken vej du vælger at tage. Afgørende er det, at du finder det korteste eller måske det sikreste vejvalg. Kunsten er at du formår at læse kortets mange oplysninger og ud fra din erfaring og fysiske styrke, tager de rigtige vejvalg.

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD