Opgavebeskrivelser

Følgende klubber arbejder systematisk med at kortlægge opgaverne i klubben og gøre dem synlige for medlemmerne. Det kan med fordel kombineres med et årshjul, der kan bruges i forbeindelse med bestyrelsesarbejdet, opgaver i et udvalg eller opgaver i forbindelse med en specifik aktivitet.

Læs herunder om nogle af deres erfaringer, og hvem man kan kontakte for at høre mere.

Aalborg OK
Vi skal blive bedre til at fordele opgaverne i klubben, så de ikke løses af de samme personer. Men det er svært, for vi har ikke beskrevet vores opgaver godt nok til, at det er nemt at tage dem. Det er fx. ikke nemt at finde rundt i vores materiel, så selv simple opgaver bliver unødvendigt svære for nye. Vi arbejder derfor med stillingsbeskrivelser, vejledninger, bedre oplistning og afmærkning på vores lagre.
Mange nyere medlemmer vil meget gerne hjælpe til, men nogle opgaver er meget kompetencetunge - og resten er dårligt beskrevet. Derudover gør klubbens planlægning - eller mangel på samme - det svært at få involveret nye frivillige ordentligt.
Men vi er kommet langt. Vi har haft en del udskiftning på funktioner, der i årevis er varetaget af de samme, mest fordi de ikke har troet, andre ville tage opgaven. Det har i praksis ikke været et stort problem at få besat posterne herunder også bestyrelsesposterne - man skal bare spørge.
Kontakt: Tina Samsø Udholm, Aalborg OK

Allerød OK
Kontakt: Charlotte Bergmann, Allerød OK

OK Melfar
Se bestyrelsens årshjul.

Silkeborg OK
Opgaver i Silkeborg OK fremgår af deres spørgeskema til medlemmerne

Flere klubber?
Erfaringer fra flere klubber efterlyses. Send et par linjer til Jakob.

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF